Thai eat poster

posted on 25 Apr 2010 11:05 by illblog in ArtDesign

ทดลองออกแบบโปสเตอร์นี้ด้วยการพยายามเอาพฤติกรรมการทานอาหารของคนไทย ซึ่งมักจะมีการปรุงมากมายตามแต่จะถูกปากของแต่ละคน มีการตกแต่ง เครื่องเคียงเยอะ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่านั่นคือนิสัยของคนไทยซึ่งก็คือการให้ความสำคัญกับความ "เยอะ" มากกว่าการตัดทอนให้เหลือน้อยที่สุด...

Comment

Comment:

Tweet

#13 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 13:23

สีแซ่บดี

#11 By yodd love you!!! on 2010-04-29 10:16

พอเยอะจะเริ่มรู้สึกว่าคุ้ม
...เป็นซะอย่างงั้นไป

#10 By GuGGGar on 2010-04-27 22:23

thailand only sad smile

#9 By :p on 2010-04-26 11:42

เยอะจริงๆด้วยopen-mounthed smile

#8 By nonworld on 2010-04-26 10:42

question question

#7 By yukyaiyai on 2010-04-26 09:23

Hot!

#6 By b-padung Studio on 2010-04-25 20:23

ไทยอุดมสมบูรณ์ มีของอร่อยกินเยอะ
นึกตามไปถึง เมี่ยง ต้องใส่อะไรเยอะ แหนมเนือง ก็เยอะ

#5 By 8happyrainbow on 2010-04-25 15:10

big smile

#4 By not in use on 2010-04-25 14:45

ดูฟุ้งเฟ้อดีจริงๆ~ แต่สีนี่น่าจะใช้พวกสีเครื่องเคียงเครื่องปรุงต่างๆเป็นหลักน่อ ' . '

ปล.กินเหลือก็เยอะ~

#3 By Blood Lust Vampyre (::[o]::) on 2010-04-25 13:40

ไทยโอนลี่ sad smile Hot!

#2 By โอ๋เอง / q-..-p / OHA on 2010-04-25 13:07

ทรัพยากรเมืองไทยเยอะ
กระบวนการเลยเยอะไปด้วย

#1 By wesong on 2010-04-25 12:01